Kategorie

Zadośćuczynienie

Dział Zagraniczny

Serwis o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele, albo wcale.

Podcast #001
Gościni:
Joanna Gierak-Onoszko
03.07.2019
Choć tylko 4 proc. obywateli Kanady to rdzenni mieszkańcy kraju, to w zasmucających statystykach należą do czołówki: co czwarty więzień ma takie pochodzenie (wśród kobiet co trzecia więźniarka), co trzecie dziecko nie kończy podstawówki, a połowa żyje poniżej granicy ubóstwa, trzykrotnie częściej popełniają samobójstwa niż członkowie innych grup społecznych, a nieletni targają się na swoje życie aż sześć razy częściej niż ich koledzy o innym kolorze skóry.

...