Kategorie

Odstrzał

Dział Zagraniczny

Serwis o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele, albo wcale.

Reportaż #004
Autorka
Ilona Wiśniewska
11.07.2022
Norwegia jest światowym prymusem w ochronie przyrody. Chyba, że chodzi o wilki – do nich strzela nawet w okresie ochronnym, mimo że są w tym kraju gatunkiem zagrożonym.

...