Kategorie

Komisja Małych Państw Wyspiarskich

Dział Zagraniczny

Serwis o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele, albo wcale.

Podcast #203
Gościni:
dr hab. Dorota Heidrich
12.10.2023
Małe państwa wyspiarskie domagają się pomocy w ochronie przed podnoszącym się poziomem oceanów, a społeczność międzynarodowa podejmuje decyzję o większej ochronie otwartych mórz. Czy do jednego i drugiego da się jednak zmusić największych winowajców?

...